Etusivu » Yrityksen pelastussuunnitelma

Jaa sivu:

Hyvä pelastussuunnitelma opastaa, neuvoo ja ratkaisee

Hyvä yrityksen pelastussuunnitelma sisältää arvioinnin siitä mitä kaikkea yrityksessä voi sattua ja mitä siitä seuraa. Pelastussuunnitelma on ennakoivaa turvallisuutta.

Se kertoo myös mitä yrityksessä on tehty vahinkojen välttämiseksi ja niiden seurausten poistamiseksi tai lieventämiseksi. Näin edistetään turvallisuuden lisäksi myös työssä viihtymistä ja luottamusta. 

Pelastussuunnitelmasta selviää mitkä ovat toimintaohjeet, jos vahinko kuitenkin tapahtuu.

Suunnitelmassa kerrotaan myös ketkä kuuluvat turvallisuushenkilöstöön, mitä turvallisuusmateriaalia on tarjolla ja miten henkilöstön koulutus turvallisuusasioissa on järjestetty.

Yksityiskohdittain se sisältää muun muassa tiedot kaasusuluista, ovien lukituksesta, sähkön katkaisemisesta, poistumisteistä jne. Kiinteistöhuollosta vastaava  taho on tärkeä yhteistyökumppani suunnitelmaa laadittaessa.

Myös tieto ilmastointilaitteiston sijainnista ja ilmastoinnin sulkemisesta on tärkeä. Se voidaan joutua sulkemaan ulkopuolelta tulevan uhan vuoksi.

Helpoin tapa saattaa pelastussuunnitelma kaikkien yrityksessä työskentelevien tietoon on laittaa se paitsi julkisesti nähtäville esimerkiksi avoimella linkillä, niin asettaa se kirjallisena saataville esimerkiksi taukotilaan. 

Hyvästä pelastussuunnitelmasta löytyy helposti yhteystiedot oleellisesti tärkeisiin tahoihin. Siinä on paitsi yleinen hälytysnumero myös ainakin kiinteistön isännöitsijän, huollon, vartioinnin ja työnjohdonjohdon yhteystiedot.

Kun pelastussuunnitelma tehdään kerran kunnolla, sen päivittäminen on helppoa. Näin siitä muodostuu työyhteisön turvallisuusasiakirja, joka helpottaa myös uusien työntekijöiden työhön perehdyttämistä.

Pelastussuunnitelman sisältö muodostuu kunkin yrityksen yksilöllisistä tarpeista. Pelastussuunnitelman tekeminen perustuu pelastuslakiin (2011/379) ja valtioneuvoston asetuksiin pelastustoimesta (2011/407).

Scroll to Top